Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
16 02, 2020

הצלחה נוספת למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לועדת הבחירות המרכזית לביטול אירועי "שבתרבות" ברחבי הארץ

16 פברואר 2020|

יו"ר ועדת הבחירות אימץ את טענות משרדנו

16 02, 2020

ראיון עם עו"ד עמיחי ויינברגר בתוכנית הבוקר של רשת אודות עתירת משרדנו לבג"ץ בנושא גיוס נשים לתפקידי לחימה לשיריון

16 פברואר 2020|

עו"ד עמיחי ויינברגר התראיין בתוכנית הבוקר של

9 02, 2020

כתבת אולפן שישי אודות הבג"ץ שהגיש משרדנו בעניין גיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל השריון בהשתתפות עו"ד ינור ברטנטל

9 פברואר 2020|

אולפן שישי הקדיש כתבה ארוכה לסקירת הבג"ץ