Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
19 06, 2019

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל בבית המשפט העליון במניעת פסילתה של המנצחת בבחירות לראשות יו"ר מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין – עו"ד רומי קנבל

19 יוני 2019|

ניצחון נוסף למשרד ויינברגר ברטנטל לאחר שהוגש ערעור לבית המשפט העליון על דחיית העתירה לפסול את המועמדת המובילה לראשות מחוז

11 06, 2019

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל – היטל השבחה בגין תוספת מחסנים במסגרת תמ"א 38 הופחת ב- 97%

11 יוני 2019|

במסגרת פרוייקט עיבוי בינוי שיזמה חברת יסודות שיתוף חברה לבניין בע"מ, אושרה תוספת מחסנים עבור הדירות הקיימות והחדשות בבניין, בגינה

13 05, 2019

חיוב בהיטלי פיתוח – דין עבודות שיפור ושדרוג כדין התקנה וסלילה ראשונית

13 מאי 2019|

לפנינו פסק דין אשר דחה עתירה נגד החלטת הרשות המקומית לחייב את העותרת בהיטלי סלילה ותיעול, בגין עבודות שבוצעו ברחוב

12 05, 2019

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל – תאגיד השידור "כאן" פרסם הודעת התנצלות בפני חבר הכנסת ניר ברקת

12 מאי 2019|

ביום 10.11.2018 פרסמו תאגיד השידור הישראלי וכתבת החדשות יערה שפירא "ידיעה" במסגרת מהדורת החדשות של התאגיד ובה הוצג פרסום מטעה הכולל