Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
29 12, 2020

עו"ד ינור ברטנטל המייצג לוחמות המבקשות להתמיין ליחידת דובדבן, מבקר את בחירתו של הצבא למיין ולשבץ כ"א עפ"י קבוצת יחוס

29 דצמבר 2020|

לכתבה המלאה-  ישראל היום/יאיר אלטמן 17/12/20 :

23 11, 2020

עו"ד ינור ברטנטל שייצג את העותרות בבג"ץ מסר בתגובה: "הישג גדול לעותרות, הצבא השאיר את העתירה על כנה וקצב את עבודת הוועדה לחצי שנה".

23 נובמבר 2020|

לכתבה המלאה- "ישראל היום" 23/11/20: 

18 11, 2020

עוה"ד רויטל אפלבויים-מנהלת מחלקת תכנון ובנייה והיטלי השבחה במשרד ויינברגר ברטנטל בערעור שהביא להחלטה משמעותית אשר קבעה כי הפטור לשכונות שיקום לא יחול במכר.

18 נובמבר 2020|

לכתבה המלאה - פורטל "מגדילים" 16/11/2020

18 11, 2020

משרד ויינברגר-ברטנטל ושות' המייצג את הצעירות שעתרו לבג"ץ כדי להתמיין לסיירות בצה"ל בדיון שהסתיים ללא החלטה- חדשות YNET – נובמבר 11, 2020

18 נובמבר 2020|

לכתבה המלאה 

10 11, 2020

בג"ץ דן בעתירת עוה"ד ויינברגר-ברטנטל, המייצגים ארבע צעירות הדורשות מצה"ל לאפשר להן להשתתף בגיבושים ליחידות מיוחדות כמו סיירת מטכ"ל, שייטת 13, סיירת גולני, צנחנים ודובדבן

10 נובמבר 2020|

לכתבה המלאה - מעריב ONLINE 9/11/20

10 11, 2020

בג"ץ הסיירות – עוה"ד ויינברגר וברטנטל עתרו לבג"ץ בדרישה לפתוח לנשים את כלל היחידות בצה"ל, לרבות הסיירות המובחרות

10 נובמבר 2020|

לכתבה המלאה- חדשות 13 8/11/20