Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
29 03, 2020

הצלחה גדולה למשרדנו בייצוג רשימות ומועמדים בבחירות המקומיות בהליכים למול משרד מבקר המדינה

29 מרץ 2020|

דו"ח מבקר המדינה אשר התפרסם השבוע (26.3.2020), בעניין מימון הבחירות של המועמדים והסיעות השונות שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018, 

8 03, 2020

הצורך בהתחדשות עירונית אינו מצדיק בהכרח את אישור מקסימום הזכויות על פי תמ"א 38

8 מרץ 2020|

כידוע, תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית שמטרתה הינה חיזוק מבנים ישנים מפני רעידות אדמה. התמ"א אינה קובעת הוראות ספציפיות

27 02, 2020

הטלת חיוב על עובד שהפר התחייבות לעבוד פרק זמן בחברה לאחר שסיים קורס מטעמה

27 פברואר 2020|

עסקינן בתביעה שהוגשה על ידי המעסיקה, כנגד הנתבע שהשתתף בקורס הכשרה מטעמה, והתחייב בחוזה העסקתו לעבוד אצלה כ-10 לפחות לאחר

16 02, 2020

הצלחה נוספת למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לועדת הבחירות המרכזית לביטול אירועי "שבתרבות" ברחבי הארץ

16 פברואר 2020|

יו"ר ועדת הבחירות אימץ את טענות משרדנו ודחה את עתירתה של מפלגת ש"ס כנגד קיומם של אירועי "שבתרבות" ומימונם על

16 02, 2020

ראיון עם עו"ד עמיחי ויינברגר בתוכנית הבוקר של רשת אודות עתירת משרדנו לבג"ץ בנושא גיוס נשים לתפקידי לחימה לשיריון

16 פברואר 2020|

עו"ד עמיחי ויינברגר התראיין בתוכנית הבוקר של ערוץ רשת 13 ביחד עם אור אברמסון אחת העותרות בבג"ץ שהגיש משרדנו נגד

10 02, 2020

היתר לשימוש חורג בדיעבד – החבות בהיטל השבחה תהא מיום השימוש הבלתי חוקי ולא מיום מתן ההיתר

10 פברואר 2020|

בשני מקרים אשר הובאו בפני ועדת הערר ואוחדו נבחנה החבות בהשבחה במקרה בו ניתן היתר שימוש חורג בדיעבד. באותם מקרים

9 02, 2020

כתבת אולפן שישי אודות הבג"ץ שהגיש משרדנו בעניין גיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל השריון בהשתתפות עו"ד ינור ברטנטל

9 פברואר 2020|

אולפן שישי הקדיש כתבה ארוכה לסקירת הבג"ץ שהגיש משרדנו בעניין גיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל השריון.   במסגרת הכתבה התראיין