-חדשות-
19 01, 2020

התחייבויות חוזיות יכול ויקימו חובת פירעון חוב היטל השבחה לאלתר וללא תלות במועד התגבשות החוב

19 ינואר 2020|

שאלת מועד תשלומו של היטל השבחה מגיעה לא אחת לפתחו של בית המשפט. זו פעם נבחנה סוגיית חובת פירעון חוב

19 01, 2020

קטע מתוך תוכנית המקור אודות עתירת משרדנו לאפשר גיוס נשים לשיריון ובו דבריהם של עוה"ד ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר

19 ינואר 2020|

בטקע זה מתוך תוכנית המקור, שהוקדשה  לסקירת העתירה שהגיש משרדנו לבג"צ במטרה לאפשר גיוס נשים לחיל השיריון, ניתן להאזין לדברי

26 12, 2019

הצלחת משרדנו בדחייה על הסף של תביעה כספית עצומה שהוגשה נגד עיריית אשקלון

26 דצמבר 2019|

מחלקת הליטיגציה של משרדנו, בהובלת עורכי הדין עמיחי ויינברגר, רועי לנדאו ועדי קליין ייצגו בהצלחה את עיריית אשקלון בתביעה על

25 12, 2019

משרדנו ייצג בהצלחה את עיריית רמת גן והוביל לדחיית תביעה משמעותית כנגד העירייה בתחום דיני העבודה

25 דצמבר 2019|

מחלקת דיני העבודה של משרדנו, בהובלת עו"ד רפאל פדר ועמיחי ויינברגר ייצגו בהצלחה רבה את הישיבה התיכונית רמת גן (להלן: