Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
10 02, 2019

בג"צ הורה למפלגת הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל לחדול מהפליית נשים

10 פברואר 2019|

עו"ד עמיחי ויינברגר, עו"ד שרי זאנה ועו"ד ינור ברטנטל בחודש ינואר 2019, הוגשה עתירה בנושא תקנון מפלגת הסתדרות אגודת ישראל

10 02, 2019

פורסמו נימוקיו של ביהמ"ש העליון להכשרת מועמדותה של קליש בחיפה

10 פברואר 2019|

עורכי הדין עמיחי ויינברגר, עדי סדינסקי-לוי וינור ברטנטל  שלושה חודשים לאחר תום הבחירות פרסמו שופטי העליון את נימוקיהם במסגרת פסק

3 02, 2019

בית המשפט המחוזי – מכון וייצמן לא ישלם היטל שצ"פ עד שמועצת העיר תקבע מדיניות חיוב אחידה לכל העיר

3 פברואר 2019|

עו"ד רועי לנדאו, עו"ד עמיחי ויינברגר, עו"ד ינור ברטנטל מכון וייצמן הגיש עתירה מנהלית לביטול חיוב בהיטל שצ"פ בסכום עתק,

9 12, 2018

מה יפסוק בית המשפט בתביעת לשון הרע של ח"כ ברושי נגד ח"כ אבי גבאי המיוצג על ידי משרד ויינברגר ברטנטל?

9 דצמבר 2018|

בחודש יולי 2018, במהלך מפגש רב משתתפים של המחנה הציוני, "נגע" חבר הכנסת איתן ברושי בישבנה של חברת הכנסת איילת

5 12, 2018

ניר ברקת, באמצעות משרד ויינברגר-ברטנטל, הגיש עתירת לשון הרע נגד תאגיד השידור "כאן"

5 דצמבר 2018|

משרדנו הגיש תביעת לשון הרע בשמו של ראש עיריית ירושלים היוצא, ניר ברקת, בתביעה לפיצויים בגובה 150,000 ₪, בעקבות פרסום

2 07, 2018

חוק המימון תוקן: שונו מועדי תשלום המימון והגשת הדו"ח למבקר המדינה

2 יולי 2018|

נדחו בחודשיים המועד לקבלת היתרה האחרונה של כספי המימון וכן המועד להגשת חשבונות ודו"חות למבקר המדינה. בתאריך 25.06.2018 קיבלה הכנסת

24 06, 2018

משרד הפנים פרסם את מספר חברי המועצה בעיריות ובמועצות המקומיות

24 יוני 2018|

לקראת הבחירות הקרבות והולכות, פרסם משרד הפנים עדכון של מספר חברי המועצה ברשויות המקומיות. בהתאם לפקודת העיריות ולצו המועצות המקומיות,