Taking too long? Close loading screen.
-חדשות-
1 04, 2019

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל – נמחקה העתירה נגד הימין החדש והוטלו הוצאות כנגד העותר

1 אפריל 2019|

בעתירה שהוגשה נגד מפלגת הימין החדש, דרש העותר מיושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופט חנן

4 03, 2019

יו"ר ועדת הבחירות החליט על איסור תעמולת בחירות אנונימית באינטרנט וברשתות החברתיות

4 מרץ 2019|

בעתירה שהוגשה נגד כלל המפלגות המיוצגות בכנסת ה-20, דרשו העותרים מיושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כבוד

4 03, 2019

בית משפט לעניינים מנהליים קבע כי החלטת מהנדס על הקמת שצ"פ שכונתי משמעותה כי השצ"פ יכול לשמש את כל נכסי השכונה

4 מרץ 2019|

מה בין החלטת מהנדס על הקמת שצ"פ שכונתי להחלטה על הקמת שצ"פ המשמש נכס ספציפי? בפני בית משפט המחוזי מרכז

4 03, 2019

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל הדיון בתכנית התמ"ל של עמק חפר נדחה

4 מרץ 2019|

בניוזלטר קודם עדכנו כי משרד ויינברגר ברטנטל באמצעות מנהלת מחלקת תכנון ובנייה עו"ד רויטל אפלבוים ועמיחי ויינברגר בשיתוף עם עו"ד