-ללא קטגוריה

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד חיוב שצ"פ, ובתוך כך דחה טענות של סבירות תעריפים והפליה

בית משפט מהחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נדרש לבחון טענות שונות אשר נטענו על ידי בעל נכס באזור

18 נובמבר 2019|

שווין של זכויות מותנות קודם לאישור הקלה עומד על שיעור "0" לצורך היטל השבחה

בניוזלטר קודם מיום 28.1.2019 תיארנו את החלטת וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה בסוגייה זו. במקרה שהובא בפני ועדת הערר, עמדה

17 נובמבר 2019|

גבולות סמכות הוועדה המקומית בסירובה לדון מטעמים קנייניים, וחיוב בהיטל השבחה בגין תכנית שבוטלה

בניוזלטרים קודמים הזכרנו את הקושי הקיים בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, אשר מותירה לא אחת שאלות פתוחות בענייני היטל השבחה,

3 נובמבר 2019|

לראשונה ביהמ"ש קובע כי ניתן לעשות שימוש בחומרי חקירה פלילית לצורך הכרעה בערעור בחירות

בערעור שהגיש עלי זידאן, מועמד לראשות המועצה המקומית כפר מנדא, נגד החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים, טען זידאן לקיומן של

16 אוקטובר 2019|

הצלחה נוספת למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחה ערעור לביהמ"ש העליון לביטול תוצאות הבחירות ליו"ר מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין

בערעור שהוגש על ידי אחד המתמודדים ליו"ר מחוז ירושלים בלשכה על החלטת ביהמ"ש המחוזי, הועלו טענות לשוחד בחירות. בית המשפט

16 אוקטובר 2019|