-ללא קטגוריה

הצלחה נוספת למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לועדת הבחירות המרכזית לביטול אירועי "שבתרבות" ברחבי הארץ

יו"ר ועדת הבחירות אימץ את טענות משרדנו ודחה את עתירתה של מפלגת ש"ס כנגד קיומם של אירועי "שבתרבות" ומימונם על

16 פברואר 2020|

ראיון עם עו"ד עמיחי ויינברגר בתוכנית הבוקר של רשת אודות עתירת משרדנו לבג"ץ בנושא גיוס נשים לתפקידי לחימה לשיריון

עו"ד עמיחי ויינברגר התראיין בתוכנית הבוקר של ערוץ רשת 13 ביחד עם אור אברמסון אחת העותרות בבג"ץ שהגיש משרדנו נגד

16 פברואר 2020|

היתר לשימוש חורג בדיעבד – החבות בהיטל השבחה תהא מיום השימוש הבלתי חוקי ולא מיום מתן ההיתר

בשני מקרים אשר הובאו בפני ועדת הערר ואוחדו נבחנה החבות בהשבחה במקרה בו ניתן היתר שימוש חורג בדיעבד. באותם מקרים

10 פברואר 2020|

כתבת אולפן שישי אודות הבג"ץ שהגיש משרדנו בעניין גיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל השריון בהתשתתפות עו"ד ינור ברטנטל

אולפן שישי הקדיש כתבה ארוכה לסקירת הבג"ץ שהגיש משרדנו בעניין גיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל השריון.   במסגרת הכתבה התראיין

9 פברואר 2020|