--משרד ויינברגר,ברטנטל ושות' עלה מדרגה בדירוג ה BDI