--משפט מוניציפאלי
משפט מוניציפאלי

משפט מוניציפאלי

משרד ויינברגר ברטנטל הנו בין הגדולים והמובילים בתחום הרשויות המקומיות וכיום נותן ייעוץ לעשרות רשויות, חברות כלכליות ותאגידי מים בתחומים הבאים:

 1. ייעוץ שוטף לרשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות): במסגרת זו נותן המשרד ייעוץ שוטף לרשויות מקומיות בכל תחומי עיסוקן ובכלל זאת טיפול בתחום התחדשות עירונית, מכרזים, דיני עבודה, תביעות כספיות, הפקעות, סילוק יד, תמיכות, הקצאות, ארנונה, אגרות, היטלים וכיוצ"ב.
 1. ייעוץ לתאגידי מים וביוב: המשרד נותן ייעוץ שוטף לתאגידי מים בכלל הנושאים הדרושים להתנהלותם ובכלל זאת, מכרזים, אשראי ומימון, ניהול פרויקטים, דיני עבודה, דיני חברות, זכויות וחובות בעלי המניות, וכן יעוץ ביחסים בינם לבין הרשויות המקומיות בתחומן הם פועלים וכיוצ"ב. בין לקוחות המשרד תאגידי המים בחולון ובת ים.
 1. תאגידים עירוניים וחברות כלכליות: המשרד מלווה חברות עירוניות משלב הקמתן ונותן ייעוץ קבוע בכל תחומי פעילותן ועיסוקן לרבות מכרזים, התקשרויות שוטפות עם ספקים, הכנת חוות דעת, דיני עבודה, נדל"ן, מינוי דירקטורים, וכן יעוץ ביחסים בינם לבין הרשויות המקומיות בתחומן הן פועלים וכיוצ"ב. בין לקוחות המשרד ארנה בירושלים (חברה בהקמה), חברה כלכלית בית שמש, חברה כלכלית במטה יהודה ועוד.
 1. יעוץ לוועדים מקומיים: המשרד נותן ייעוץ שוטף למועצות אזוריות וועדים מקומיים. במסגרת זו נותן חוות דעת (בין השאר, בסוגית היחסים בין הועד המקומי לאגודה השיתופית, בסוגיית הליכי קבלה לישובים וכיוצ"ב), עריכת הסכמים, הכנת מכרזים, ייצוג בבתי משפט, ליווי משפטי בסוגיית הטלת ארנונה על ידי ועדים מקומיים, סמכויות הוועדים המקומיים והאצלת סמכויות מאת המועצה האזורית.
 1. תכנון ובנייה ונדל"ן: המשרד נותן ייעוץ וייצוג לרשויות מקומיות, וועדות תכנון ובנייה וכן גורמים פרטיים. לעורכי הדין במחלקה ידע וניסיון רב בקידום תוכניות בניין עיר והיתרים ובכן בהכנה וטיפול בתוכניות משלב הגייתם עד לאישורם הסופי, לרבות ייעוץ שוטף, כתיבת חוות דעת, ליטיגציה וניהול הליכים מול מוסדות התכנון, רשויות מנהליות ממשלתיות (משרדי ממשלה, מנהל מקרקעי ישראל ורשמי המקרקעין) וצדדים שלישיים.
 1. המשרד מטפל בהפקעות ובתביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, הגשת עתירות מנהליות בענייני תכנון ובניה, תביעות אזרחיות בנושאים הקשורים בהליך התכנון והבניה, ייצוג בתחום היטלי השבחה וגבייתם וכן בייצוג ותביעות פליליות בעבירות בנייה. למשרד מומחיות משפטית וכלכלית בליווי וייזום תוכניות תמ"א 38, פינוי-בינוי, דיור בר השגה, שינוי ייעוד קרקעות חקלאיות וייזום הרחבות קהילתיות.
 1. דיני עבודה: המשרד נותן ייעוץ בתחום יחסי עבודה ודיני עבודה הן במישור הקיבוצי והן במישור הפרטני ובכלל זאת, ניסוח ועדכון הסכמים קיבוציים, תכנון ויישום הליכי הבראה והתייעלות, עריכת מו"מ מול ההסתדרות ומשרד הממשלה, טיפול בסכסוכי עבודה, ייצוג בבתי הדין לעבודה, ייצוג בבתי דין למשמעת, ייעוץ לוועדות פריטטיות, חילופי מעבידים, ניסוח הסכמי עבודה, ייעוץ בהליכי חקיקה ועוד.
 1. מיסוי מוניציפאלי: המשרד נותן טיפול בהשגות, עררים ועתירות מנהליות כנגד חיובי אגרות והיטלי פיתוח וחיובי ארנונה, ייצוג בבתי משפט וועדות ערר, יעוץ שוטף, עדכוני חוקי עזר וחקיקת חוקי עזר בדבר היטלי פיתוח וכו'.
 1. מכרזים והתקשרויות: למשרד התמחות בעריכת חוזים המתאימים לצרכיהם הייחודים של רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים ועמותות. הטיפול המשפטי כולל הכנת מכרזים והוצאתם, בחירת זוכים ועריכת הסכמי התקשרות, ובמידת הצורך טיפול בעתירות וערעורים לביטול מכרז או שינוי תנאיו. במשך השנים ליווה המשרד תאגידים, ארגונים ורשויות בהכנת מכרזים ומנגד בהתמודדות במכרזים, לרבות כתיבת חוות דעת והגשת עתירות.
 1. הקצאות ותמיכות: המשרד נותן ייעוץ שוטף לרשויות מקומיות וועדת הקצאות בתחום המורכב והייחודי ובכלל זאת בניית קריטריונים להקצאות ועזרה בהטמעתן.
 1. תובענות ייצוגיות: המשרד מייצג רשויות מקומיות בתובענות ייצוגיות שהוגשו כנגדן בתחומי הארנונה, חוקי עזר, גבייה וכיוצ"ב.
צרו קשר