--מיסוי מוניציפאלי
מיסוי מוניציפאלי

מיסוי מוניציפאלי

משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל הנו בין המובילים בתחום המיסוי המוניציפאלי על כל רבדיו, לרבות היטלי השבחה, היטלי פיתוח, ארנונה ואגרות. המשרד משמש כיועץ משפטי בתחום  המיסוי המוניציפאלי של רשויות, תאגידים עירוניים ותאגידי מים רבים. במחלקה שמונה אנשי צוות, מהטובים ביותר בארץ, בעלי ניסיון של שנים רבות בתחום ההיטלים והארנונה.

שיטת העבודה של המשרד בנויה בעיקרה על טיפול בהעמקת החיובים והגדלת הכנסות הרשות בנכסים שאינם משמשים למגורים, עד לגבייה בפועל. בכל נכס אנו בוחנים האם ישנה אפשרות להעמקת החיוב בתחום של היטלי השבחה, היטלים וארנונה. העבודה נעשית בשיתוף פעולה ותאום מלא עם מנהלי האגפים, מנהלי המחלקות והיועץ המשפטי של הרשות.

השירותים כוללים בין היתר: בדיקה של נתוני הרשות, בדיקת הודעות השומה, בדיקת הנכסים בעקבות סיורים בשטח, בדיקת תיקי בניין, וליווי משפטי מלא, הכולל בין היתר, הוצאת הודעות החיוב לנישומים, ניסוח תשובות להשגה של שומות ארנונה שהוצאו כתוצאה מטיפולו, ניסוח תשובות לעררים על תשובות שהוצאו כתוצאה מהטיפול, ייצוג הרשות בעררים בפני ועדות הערר/ביהמ"ש, קיום ישיבות תיאום ברשות, ניסוח תשובות לעתירות מנהליות, וניסוח תשובות לעררי השבחה במסגרת ועדת ערר לענייני השבחה. מלבד הכלים המשפטיים עומד לרשות המשרד מערך לוגיסטי נרחב, לרבות שמאים, מודדים ואנשי מקצוע נוספים.

צרו קשר