--תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עקב מגיפת הקורונה

תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עקב מגיפת הקורונה

שבועיים לאחר ההודעה על ההנחה בארנונה שתינתן לעסקים עקב מגיפת הקורונה והפגיעה הכלכלית הקשה שנגרמה להם בין היתר עקב ההגבלות השונות שהוטלו, חתם שר הפנים אתמול על תקנות המעניקות הנחה לעסקים.

 

ההנחה שנקבעה הינה פטור מארנונה לנכסים אשר ברובם הינם עסקים, וזאת לתקופה של 3 חודשים החל מ-1.3.2020 ועד 31.5.2020.

לרשות המקומית סמכות לקבוע כי הנחה חלופית של 25% על סך הארנונה שמוטלת על נכס.

זכאים להנחה רק מחזיקים שהחזיקו בנכס לאחר 29.2.2020 .

בתקנות נקבע כי כל נכס יהיה זכאי להנחה כאמור לעיל, למעט:

  • נכסים למגורים או לחקלאות.
  • נכסים בסיווג בנק, חברת ביטוח, מערכות סולאריות.
  • נכסים שמשמשים לממכר מזון, בית מרקחת, אופטיקה, מוצרי היגיינה ומעבדות מחשבים ותקשורת, אשר ניתן להפעיל בהתאם לתקנות שעת החירום.
  • נכסים שהמחזיק בהם הוא מדינת ישראל, גוף מתוקצב אחר או תאגיד בריאות (קופ"ח), חברות ממשלתיות, תאגידי מים וביוב ותאגיד שהוקם מכוח חוק.
  • נכסים הזכאים לפטור עקב אחזקתם על ידי אגודה או מוסד שיתופי למטרת עזרה רפואית להחזקת בתי-חולים, בתי-הבראה, מרפאות או קליניקות או מוסדות להשכלה גבוהה הזכאים לפטור.
  • נכס שאינו ראוי למגורים ונכס ריק.
  • נכס אחר שנקבע על ידי גזבר הרשות.

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה!

 

התקנות המלאות מפורסמות בקישור הבא:

https://www.gov.il/BlobFolder/news/news-21042020/he/news_2020_corona_takana-less-arnona.pdf

כתיבה ועריכה: עורכי הדין עמיחי ויינברגר ועדי סדינסקי לוי.

22 אפריל 2020|