--ראיון שנערך בערוץ הכנסת עם עו"ד ויינברגר ממשרדנו בעניין עתירת משרדנו לבג"ץ לגיוס נשים לתפקידי לחימת חוד בצבא