--עתירת חיילות לבג"ץ המבקשות להתגייס ליחידות קרביות בצה"ל , באמצעות משרד עוה"ד ויינברגר-ברטנטל ושות' – חדשות 12: 9/11/2020

עתירת חיילות לבג"ץ המבקשות להתגייס ליחידות קרביות בצה"ל , באמצעות משרד עוה"ד ויינברגר-ברטנטל ושות' – חדשות 12: 9/11/2020

לכתבת החדשות

18 נובמבר 2020|