--על ימי מחלה שהועברו בחופשה

על ימי מחלה שהועברו בחופשה

עסקינן בתביעה שהוגשה על ידי העובדת שעבדה בחברה לפיתוח כפר יונה, כמנהלת חשבונות ומזכירת מנכ"ל במשך תשע שנים ובשל ירידה באיכות עבודתה, זומנה העובדת לשימוע שלאחריו הוחלט על סיום העסקתה. העובדת הגישה תביעה לבית הדין בגין זכויות סוציאליות שונות.

לאחר זימונה של העובדת לשימוע ולאחר ישיבת השימוע, ניתנו לעובדת אישורי מחלה בשל מחלה לכאורה, והעובדת  הוזהרה שלא לנצל את ימי המחלה כימי חופשה. אולם, בהסתמך על מידע מהימן שהגיע לידי מעסיקתה, נמצא כי העובדת לא הייתה חולה כלל וניצלה את ימי המחלה כימי חופשה.

בשל כך נדונה שאלה מעניינת והיא מהם דינם של ימי מחלה ששולמו לעובדת שבזמן ימי מחלה נסעה עם משפחתה לבתי מלון, טיילה עמם ואף קפצה בנג'י?

בפסק דינו, קבע בית הדין שהצטיירה בפניו תמונה קשה ביותר בכל הנוגע לימי המחלה שהוציאה העובדת, ובהתבסס על הראיות שהובאו בפניו נקבע כי ימי "המחלה" שניתנו לעובדת לא מנעו ממנה לבלות עם משפחתה וחבריה בסרטים, במלונות, בחוף בים ובפעילות אקסטרים וכי אישורי המחלה שהציגה מתייחסים לתאריכים בהם נפשה ואף קפצה בנג'י.

על מנת להבהיר את הסוגייה, הוציא בית הדין צו לקופת החולים, ממנו עלה כי קיימים לעובדת אישורים כפולים, מרופאים שונים ושחלק מאישורי המחלה שהופקו לתובעת הונפקו לה באופן רטרואקטיבי – הן לאחר שחזרה מחופשה והן כאשר שהתה בחופשה. לכן טענותיה, לפיהן לא יכלה לגשת לרופא בשל מצבה הפיזי אינן מתיישבות עם טיוליה והעובדת יכלה להגיע למקום עבודתה כשם שיכלה לנסוע ולטייל עם משפחתה ברחבי הארץ.

בית הדין קבע כי הקלות הבלתי נסבלת בה ניתנים אישורי מחלה, היא תופעה פסולה שבסופו של יום משולמת על ידי המעסיקים בעצמם ולכן היה על העובדת להשיב את ימי המחלה שקיבלה, כיון שבמקום לעבוד בתקופה זו ולחפוף את מחליפתה – בילתה עם משפחתה ודיווחה על ימי מחלה.

סע"ש (אזורי ת"א) 3710-03-17 נעמה רבהייב נ' החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ (פורסם בנבו, 01.09.2019)

כתיבה ועריכה: עו"ד תומר זנזורי, רפאל פדר, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר.

13 ינואר 2020|