--על הזכות לשוויון, הזכות לפרטיות, ומה שביניהן

על הזכות לשוויון, הזכות לפרטיות, ומה שביניהן

בשנה האחרונה טיפלה המחלקה המוניציפלית של המשרד, בראשותו של עו"ד אייל בוקובזה, בעתירה מנהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים, בה נדונה עתירת המערערת על החלטת המשיבה שלא להעניק לה הנחה מהחיוב בארנונה בשנים 2015 – 2019 על בסיס מבחן הכנסה, ושלא לבטל את העיקולים אשר הוטלו על חשבונה בשל אי תשלום חובות ארנונה.

בפסק דינו קבע בית המשפט הנכבד כי דין העתירה להידחות על הסף, וזאת, עקב השיהוי הניכר בו הוגשה אשר יש בו כדי להביא לדחייתה.

בית המשפט הנכבד סמך את החלטתו, רובה ככולה, על טיעוניהם של ב"כ המשיבה ולפיהם אין בזכות לפרטיות, עליה נשענת העותרת בעתירתה, כדי להצדיק אי חשיפת מסמכים ובכללם תדפיסי בנק (באופן הפוגע בעיקרון השוויון לזכאות להנחות בתחום המועצה) וזאת לצורך מתן הנחה אשר אינה מהווה הנחת חובה, אלא כזו הניתנת ברשות.

לא למותר לציין, כי עמידתם זו של ב"כ המועצה על עיקרון היסוד החשוב ולפיו על רשות מקומית הנותנת הנחה עומדת החובה להישען על תמונה פיננסית מלאה, יש בה כדי לשמור על עיקרון השוויון וכדי לסכל העברת הנטל על כתפי שאר מחזיקי הנכסים בתחום המועצה, הנושאים בתשלומי ארנונה, מקום בו אין כל הצדקה לעשות כן.

גם לגופו של עניין, קבע בית המשפט הנכבד כי דין העתירה להידחות במלואה, וזאת לאחר שהצליחו ב"כ המשיבה להוכיח כי העותרת לא סיפקה את המסמכים המבוקשים למשיבה, וכי העותרת אף לא פעלה לצורך הסדרת חובה למועצה במשך 4 השנים אשר קדמו להגשת העתירה.

זה המקום להוסיף, כי גישתם של ב"כ המועצה ולפיה הבא לבקש הנחה שברשות וסעד מן היושר, עליו לעשות כן בניקיון כפיים – אומצה במלואה על ידי בית המשפט בפסק דינו, וקיבלה ביטוי מלא עת נדחתה עתירת העותרת – הן על הסף, והן לגופה.

המחלקה המוניציפאלית והעומד בראשה ימשיכו לעמוד לרשות לקוחותיהם תוך עמידה על עקרונות היסוד בכלל, ועל הזכות לשוויון בפרט.

עת"מ 5965-04-19 ווילמוט נ' המועצה האזורית מטה יהודה (פורסם בנבו, 2.7.2019)

 

כתיבה ועריכה: עוה"ד אופיר ששון, אייל בוקובזה ועמיחי ויינברגר.

26 דצמבר 2019|