--עוה"ד רויטל אפלבויים-מנהלת מחלקת תכנון ובנייה והיטלי השבחה במשרד ויינברגר ברטנטל בערעור שהביא להחלטה משמעותית אשר קבעה כי הפטור לשכונות שיקום לא יחול במכר.