--עו"ד ינור ברטנטל שייצג את העותרות בבג"ץ מסר בתגובה: "הישג גדול לעותרות, הצבא השאיר את העתירה על כנה וקצב את עבודת הוועדה לחצי שנה".