--עו"ד ינור ברטנטל המייצג לוחמות המבקשות להתמיין ליחידת דובדבן, מבקר את בחירתו של הצבא למיין ולשבץ כ"א עפ"י קבוצת יחוס