--משרדנו הגיש עתירה לבג"ץ בדירשה לאפשר גיוס נשים לתפקידי לחימה ביחידות החוד של צה"ל