--משרד עוה"ד ויינברגר ברטנטל מלווה ומייצג את המבקשות וביניהן מיקה קליגר, לפתוח את הגיבושים לסיירות המובחרות בצה"ל – ראיון ב"לאשה" -1/6/20

משרד עוה"ד ויינברגר ברטנטל מלווה ומייצג את המבקשות וביניהן מיקה קליגר, לפתוח את הגיבושים לסיירות המובחרות בצה"ל – ראיון ב"לאשה" -1/6/20

s/

19 יולי 2020|