--לראשונה ביהמ"ש קובע כי ניתן לעשות שימוש בחומרי חקירה פלילית לצורך הכרעה בערעור בחירות

לראשונה ביהמ"ש קובע כי ניתן לעשות שימוש בחומרי חקירה פלילית לצורך הכרעה בערעור בחירות

בערעור שהגיש עלי זידאן, מועמד לראשות המועצה המקומית כפר מנדא, נגד החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים, טען זידאן לקיומן של ראיות חדשות בחקירה פלילית אשר יש בהן כדי להביא לשינוי תוצאות הבחירות לראשות המועצה ולביטולן.

עבד אל חלים מואנס, ראש המועצה, ניצח את הבחירות ונבחר לראשות מועצת כפר מנדא על חודם של 26 קולות, מתוך כ-12,000 קולות כשרים. עקב כך עתר זידאן לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה וטען לפסולתם של קולות רבים מטעמים שונים. במקביל הגיש זידאן תלונה למשטרה בעניין זה ונפתחה חקירה פלילית. עתירתו של זידאן נדחתה משלא עמד הוא בנטל הראיה להוכחת קיומם של הפגמים השונים.

לאחר מתן פסק הדין בעתירה, פרסמה המשטרה מידע אודות החקירה בעניין אי הסדרים בבחירות, אשר כללה בין היתר מעצר של תושבים בעיר.

זידאן ערער על פסק דינו של ביהמ"ש בחיפה וביקש להורות למשטרה לעדכן את בית המשפט בממצאי החקירה, אשר יש בהם לטענתו כדי להביא לשינוי תוצאות הבחירות.

בית המשפט העליון סקר 2 אפשרויות לבחינת בקשת המערער: האפשרות הראשונה, באמצעות פרשנות של סעיף 73(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) הקובע כי ביהמ"ש לעניינים מנהליים רשאי בעת דיון בערעור בחירות להעביר חומר ראיות לבחינת המשטרה ובלבד שיכריע בערעור הבחירות בתוך שנה מיום הגשתו. ביהמ"ש העליון קבע כי במצב בו חקירת המשטרה נפתחה שלא לבקשת בית המשפט, כבמקרה דנן, רשאי ביהמ"ש לפנות למשטרה בבקשה לקבל לידיו את ממצאי החקירה, זאת בשים לב לרגישות ההליך הפלילי המתנהל במקביל. האפשרות השניה, כי העותר כנגד תוצאות הבחירות יגיש המרצת פתיחה נפרדת לאחר קבלת ההחלטות בהליך הפלילי.

ביהמ"ש העליון פסק כי במקרה דנן, נכון יותר לפעול בהתאם לאפשרות הראשונה, זאת לאור מסגרת הזמן הקצרה עד לתום שנה ממועד הגשת ערעור הבחירות לביהמ"ש קמא. בהתאם ביטל ביהמ"ש העליון את פסק דינו של ביהמ"ש לעניינים מנהליים בחיפה והחזיר את הערעור לבחינת ביהמ"ש בחיפה לצורך דיון בממצאי חקירת המשטרה בעניין.

 

ברמ 292/19 עלי זידאן נ' משרד הפנים ואח' (פורסם בנבו, 7.10.2019).

כתיבה ועריכה: עוה"ד עדי סדינסקי לוי, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר.

16 אוקטובר 2019|