--הצלחה גדולה למשרד עורכי דין ויינברגר ברטנטל. עוה"ד רויטל אפלבויים וינור ברטנטל הביאו להפחתה של 80% בהיטל השבחה בתל אביב ליזם תמ"א 38.

הצלחה גדולה למשרד עורכי דין ויינברגר ברטנטל. עוה"ד רויטל אפלבויים וינור ברטנטל הביאו להפחתה של 80% בהיטל השבחה בתל אביב ליזם תמ"א 38.

https://magdilim.co.il/07072021/

 

 

19 יולי 2020|