--כתבת תאגיד השידור הציבורי אודות עתירת משרדנו לגיוס נשים לתפקידי לחימת חוד בצבא