--כתבת אתר כיפה אודות עתירת משרדנו לאפשר גיוס נשים לתפקידי לחימה ביחידות החוד שבצבא

כתבת אתר כיפה אודות עתירת משרדנו לאפשר גיוס נשים לתפקידי לחימה ביחידות החוד שבצבא

ראו את כתבת אתר כיפה בנושא:

 

 

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/961264-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/

 

20 מאי 2020|