--יושב ראש ועדת הבחירות הורה על פרסום הסכמים קואליציוניים

יושב ראש ועדת הבחירות הורה על פרסום הסכמים קואליציוניים

 

בחודש פברואר 2019, הוגשה בקשה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, בדרישה לפרסום הסכמים שהוגשו לוועדת הבחירות מטעם רשימת המועמדים המשותפת למפלגת הליכוד ולמפלגת אח"י.

לבקשה זו, צורפו פניות נוספות שנשלחו לועדה, בבקשה לחשיפת ההסכמים בין המפלגות השונות שהגישו רשימות מועמדים לועדה.

בהתאם להחלטת יו"ר ועדת הבחירות, הביאו המפלגות את עמדתן ביחס לבקשות לפרסום ההסכמים:

  • איחוד מפלגות הימין, תנועת הליכוד, רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד, רע"ם, הודיעו כי אינן מתנגדות.
  • חד"ש- בראשות איימן עודה, תע"ל- בראשות אחמד טיבי, השאירו את ההחלטה לשיקול דעת יושב ראש הוועדה.
  • יהדות התורה התנגדה לבקשה מן הטעם שהמחוקק לא קבע הסדר לפרסום ההסכמים כאמור, ולפיכך אין לפרסמם.
  • זהות התנגדה לבקשה בטענה כי חשיפתו עלולה לפגועה בפרטיותם של המועמדים.

לאחר סקירת הסוגיה המשפטית הכריע יו"ר הוועדה, כבוד השופט חנן מלצר והורה כי כל ההסכמים אשר הוגשו לוועדת הבחירות המרכזית יפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה.

להלן קישור להחלטה

עריכה וסיכום: עורכי הדין עמיחי ויינברגר, שרי זאנה, עדי סדינסקי – לוי וינור ברטנטל.

4 מרץ 2019|