--יו"ר ועדת הבחירות החליט על איסור תעמולת בחירות אנונימית באינטרנט וברשתות החברתיות

יו"ר ועדת הבחירות החליט על איסור תעמולת בחירות אנונימית באינטרנט וברשתות החברתיות

בעתירה שהוגשה נגד כלל המפלגות המיוצגות בכנסת ה-20, דרשו העותרים מיושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופט חנן מלצר להוציא צו מניעה המורה למועמדים לכנסת ה- 21 להימנע מביצוע מעשי עבירה לפי חוק דרכי תעמולה, ובכלל זה להימנע מלפרסם באינטרנט, ברשתות החברתיות ובאמצעי תקשורת נוספים, כל פרסום אנונימי שהוא בגדר תעמולת בחירות- ללא זיהוי שם, הסיעה, או רשימת המועמדים שבשמה, או מטעמה רואים את הפרסום.

ביום 27.12.2019 התבקשו המשיבים להשיב לעתירה העותרים, חלק מהמשיבות תמכו בקבלת העתירה, חלק השאירו את ההחלטה לשיקול דעת יו"ר וועדת הבחירות וחלק מן המשיבות, בהן תנועת הליכוד טענו כי יש לדחות את העתירה על הסף וזאת בשל הטעמים הבאים:

  • אי צירוף כל המפלגות החדשות כמשיבות לעתירה
  • הסעדים שהתבקשו בעתירה אינם מצויים בסמכותו של יו"ר הוועדה, שכן אין להם עיגון בחקיקה הקיימת
  • עתירה "תיאורטית, כללית וצופנת פני עתיד" אשר אינה נסובה על מחלוקת עובדתית מסוימת/סכסוך בנוגע לפרסום מסוים.

בעקבות טענת הליכוד, בדבר עתירה "תיאורטית כללית וצופנת פני עתיד" אשר אינה נסובה על מחלוקת עובדתית מסוימת, צירפו העותרים ראייה בדבר פרסום מודעת תעמולה מטעם מפלגת הליכוד אשר לא כללו את  שם או פרטי תנועת "הליכוד", דבר המהווה לטענת העותרים פרסום בניגוד לחוק דרכי התעמולה.

בהחלטתו קיבל יו"ר ועדת הבחירות את העתירה בחלקה ודחה את טענת המשיבים בדבר העדר סמכות יו"ר ועדת הבחירות בנושא, כמו כן, בכל הנוגע לאי צירוף משיבים רלוונטיים ציין יו"ר ועדת הבחירות – כי טענה זו שמורה אולם אין בטענה זו כשלעצמה כדי להביא לדחיית העתירה.

לפיכך, הורה יו"ר וועדת הבחירות בהחלטתו כי החל מתאריך 01.03.2019 חל איסור לפרסם פרסומים אנונימיים ונטולי זיהוי באינטרנט, לרבות ברשתות החברתיות ובמנועי החיפוש השונים. בכל פרסום שיעשה על ידי המפרסמים, או ביוזמתם – ידרשו המפרסמים לפרט בצד המודעה או בגופה את : זהותו, שמו ומענו של מזמין המודעה ופרטים מקבילים לגבי האחראי להזמנת המודעה וכן למסור את דרכי ההתקשרות עמם (מען, כתובת אלקטרונית וטלפון).

עוד נקבע, כי פרסום מודעת תעמולה מטעם מפלגת הליכוד "הם לא יחליטו" מבלי לשאת את שם תנועת "הליכוד" מהווה פרסום בניגוד לחוק דרכי תעמולה, ועל כן הורה יו"ר ועדת הבחירות, על תנועת הליכוד לשאת בהוצאות העתירה בסכום של כ- 10,000 ₪.

תב"כ 8/21 עו"ד שחר בן מאיר ואח' נ' מפלגת הליכוד ואח'

עריכה וסיכום : עורכי הדין עמיחי ויינברגר, שרי זאנה, עדי סדינסקי – לוי וינור ברטנטל.

4 מרץ 2019|