--ועדת הבחירות מסדירה את תחומי הפרסום והפייסבוק במהלך הכהונה

ועדת הבחירות מסדירה את תחומי הפרסום והפייסבוק במהלך הכהונה

בהחלטתו, דן יו"ר ועדת הבחירות, כב' השופט חנן מלצר, ב-2 תיקים שונים שהובאו בפניו אשר הצדדים בהם זהים ועוסקים בתחומי הפרסום והפייסבוק:

בתיק הראשון, ערערו עירית אשקלון וראש העיר, באמצעות עוה"ד עמיחי ויינברגר ועדי סדינסקי-לוי ממשרדנו, ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית על החלטת ועדת הבחירות האזורית בה נאסר על העירייה לכלול את שמו של ראש העיר בפרסומי העיריה גם בתקופה שאינה תקופת בחירות.

בהחלטתו קבע יו"ר ועדת הבחירות כי מעבר לשאלת מועד הפרסום, יש לבחון את תכלית הפרסום וככל ומדובר בצורך להעביר אינפורמציה ומידע לתושבי העיר, ניתן לבצע את הפרסום. יו"ר ועדת הבחירות קיבל את העמדה כי לא ניתן לאסור כליל על פרסום שמו של ראש הרשות במסגרת פרסומי הרשות.

עוד נקבע כי השימוש בשמו ובדמותו של נבחר הציבור בפרסומי הרשות מותר רק במקרים בהם הפרסומים כרוכים בעלות כספית זניחה, או שהם נעשים לשם מימוש מטרה טקסית וייצוגית מתוקף תפקידו כראש הרשות (כדוגמת ברכות לחגים). מנגד, הובהר כי אין לפרסם שלטים, מודעות ותשדירים בתשלום הממומנים מכספי ציבור המפארים או מתארים את פעילות הרשות תוך ציון שמו ודמותו של ראש הרשות, בתקופת שגרה ובתקופת בחירות.

בתיק השני, הגיש תושב העיר עתירה כנגד עירית אשקלון וראש העיר, אשר יוצגו על ידי עוה"ד עמיחי ויינברגר ועדי סדינסקי-לוי ממשרדנו, וטען טענות כנגד מימון עמוד הפייסבוק העירוני של ראש העיר.

יו"ר ועדת הבחירות קבע בהחלטתו כי רשות מקומית רשאית לממן ולהפעיל עמוד ציבורי נפרד לראש העיר שישמש לצורך הפצת מידע אינפורמטיבי לתושבי העיר וללא מסרים פוליטיים. מנגד במקביל ראש הרשות יכול לממן מכיסו הפרטי דף פייסבוק ולהעביר בו כל מסר לרבות מסר פוליטי.

ביחס להעברת העמוד משימוש ומימון פרטי ופוליטי לשימוש ומימון ציבורי, קבע יו"ר ועדת הבחירות כי הדבר אסור.

 

 

(ער"מ 11/21 תומר גלאם ואח' נ' שלמה סוויסה ואח')

(תר"מ 1/22 שלמה סוויסה נ' תומר גלאם ואח')

כתיבה ועריכה: עורכי הדין עמיחי ויינברגר ועדי סדינסקי לוי.

23 דצמבר 2019|