--ועדת הבחירות הכריעה – אין להשתמש בסמל המדינה בתעמולה

ועדת הבחירות הכריעה – אין להשתמש בסמל המדינה בתעמולה

בעתירת תעמולה שהוגשה כנגד הליכוד, קבע יו"ר ועדת הבחירות כי השימוש בסמל המדינה בתעמולת בחירות אינו חוקי ואסור.

בהחלטתו בעתירה, קבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיאת ביהמ"ש העליון, כב' השופט חנן מלצר, כי הדין החל בבחירות לרשויות המקומיות, לפיו חל איסור לעשות שימוש בסמל הרשות או בנייר המכתבים שלה לצורך תעמולת בחירות, חל גם על סמל המדינה.

יו"ר ועדת הבחירות קבע כי סמל המדינה מהווה נכס בלתי מוחשי של המדינה ועל כן השימוש בו אסור בהתאם להוראות סעיף 2א' לחוק התעמולה. במקביל קבע יו"ר ועדת הבחירות כי אין בסמכותו לאכוף את הוראות חוק הדגל האוסר על שימוש בסמלי המדינה ללא אישור שר הפנים.

עם זאת, בנסיבות המקרה הספציפי, קבע יו"ר ועדת הבחירות כי לא הוצג תיעוד מלא ומפורט של ההפרות הנטענות וכי יש לצרף לתמונות ולתיעוד של הפרות תעמולה גם פירוט של מועדי, מקום ונסיבות ביצוע הפרות התעמולה – ולפיכך נדחתה העתירה.

 

(תב"כ 28/22 יפתח שילוני נ' בנימין נתניהו ראש הממשלה ואח', פורסם בנבו 16.9.2019)

כתיבה ועריכה: וסיכום: עוה"ד עדי סדינסקי לוי, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר.

18 נובמבר 2019|