--הצלחת משרדנו בדחייה על הסף של תביעה כספית עצומה שהוגשה נגד עיריית אשקלון

הצלחת משרדנו בדחייה על הסף של תביעה כספית עצומה שהוגשה נגד עיריית אשקלון

מחלקת הליטיגציה של משרדנו, בהובלת עורכי הדין עמיחי ויינברגר, רועי לנדאו ועדי קליין ייצגו בהצלחה את עיריית אשקלון בתביעה על סך 3,200,000 ש"ח שהוגשה נגדה על ידי

התובע, איש עסקים מוכר וחבר העמותה המנהלת את קבוצת הכדורסל אליצור אשקלון, בטענות העירייה ובעלי תפקיד שונים בה התרשלו באי קיום הבטחה מנהלית להחליף בהתחייבות עירונית את הערבות הפרטית שנתן התובע עבור העמותה, בכדי שתעמוד בדרישת הרשות לבקרת תקציבים ולמנוע פגיעה במועדון הספורט.

העירייה, באמצעות משרד ויינברגר-ברטנטל טענה בכתב הגנתה כי יש לדחות את התביעה על סף מהטעמים הבאים: היעדר יריבות בין הצדדים, בשל היעדר חובה של העירייה לממן כל גורם בתחום הספורט והתרבות, וממילא התמיכה המוענקת על ידי העירייה ניתנת על פי קריטריונים של משרד הפנים, ולידי העמותה בלבד, לא לידי גורמים פרטיים; מעשה בי דין בשל הליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים בנושא דנן; אי הנחת ראשית ראיה לטענות התובע לכוונת זדון בהתנהלות העירייה והגורמים הרלוונטיים או להוכחת קיומה של הבטחה שלטונית (ושלא בכדי); מחמת חסינות עובד ציבור.

בית המשפט התרשם מטענות ההגנה, קיבל את טענות העירייה ודחה את התביעה על הסף- הגם שכידוע הדבר נעשה ככלל במשורה.

בפסק דינו קבע בית המשפט כי הגם שכתב התביעה מתיימר להציג את העירייה ובעלי התפקיד בה ככאלו שנהגו באופן מטעה ובכוונת זדון- הרי שלא קיימת ולו ראשית ראיה לנטען  באופן השומט את הקרקע תחת התביעה מחמת היעדר עילה כנגד הנתבעים. ממילא, נטען, כי יש לדחות את התביעה האישית אשר הוגשה נגד בעלי התפקיד בעת הרלוונטית לתביעה, מאחר והלה פעלו מתוך תפקידם בעירייה ומשכך חוסים תחת חסינות עובד ציבור.

 

ת"א 43314-01-18 שמריז נ' עיריית אשקלון (פורסם בנבו, 4.5.2019).

כתיבה ועריכה: עוה"ד עדי קליין, רועי לנדאו ועמיחי ויינברגר

26 דצמבר 2019|