--הצלחה נוספת למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לועדת הבחירות המרכזית לביטול אירועי "שבתרבות" ברחבי הארץ

הצלחה נוספת למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לועדת הבחירות המרכזית לביטול אירועי "שבתרבות" ברחבי הארץ

יו"ר ועדת הבחירות אימץ את טענות משרדנו ודחה את עתירתה של מפלגת ש"ס כנגד קיומם של אירועי "שבתרבות" ומימונם על ידי הרשויות המקומיות, תוך קביעה כי אין בקיום ראיונות עם נבחרי ציבור משום תעמולת בחירות, ואולם על המראיין למנוע קיום תעמולה במסגרת הראיון.

לצד זאת, הוציאה ועדת הבחירות הנחיות לרשויות המקומיות בדבר תוכן אירועים אלו.

 

ח"כ משה ארבל ומפלגת ש"ס הגישו עתירה לועדת הבחירות המרכזית כנגד מספר רשויות מקומיות, וביניהם המועצה המקומית שהם, בה משמש משרדנו כיועמ"ש המועצה. במסגרת העתירה, טענו ח"כ ארבל וש"ס כי יש לבטל או למנוע את מימון אירועי "שבתרבות" הנערכים על ידי הרשויות המקומיות, הואיל ובמסגרת אירועים אלו נערכת, לטענתם, תעמולת בחירות על ידי נבחרי ציבור המרואיינים במסגרתם. עוד טענו העותרים כי יש בקיום האירוע משום אפליה כנגדם הואילו והאירוע נערך בשבת.

במסגרת תגובת המועצה המקומית שהם באמצעות משרדנו, נדחו הטענות הן ביחס לקיום רכיב התעמולה באירוע "שבתרבות" בשהם והן ביחס לטענת האפליה. עוד בתגובה, הוצג האבסורד בטענותיה של מפלגת ש"ס, אשר טענה כי קיום ראיונות עם נבחרי ציבור במימון כספי ציבור אסור לפי סעיף 2א' לחוק התעמולה. מנגד טענה המועצה כי אם תתקבל טענה זו, הרי שאיסור דומה יחול גם על כל ראיון הנערך בכלי תקשורת הממומן מכספי ציבור, לרבות כאן – תאגיד השידור הציבורי ותחנות הרדיו האזורי ואף תחנות המגזר החרדי.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קיבל את מלוא טענות המועצה אשר יוצגה על ידי עו"ד עמיחי ויינברגר ועו"ד עדי סדינסקי לוי ממשרדנו וקבע כי העתירה היתה כללית ולא הוצגה תשתית ראייתית מספקת על ידי העותרים. כמו כן נקבע כי גם טענת האפליה לא בוססה על ידי העותרים.

יו"ר ועדת הבחירות החליט על דחיית העתירה ובהתאם קבע כי אין מניעה מעריכת אירועי "שבתרבות" במימון הרשויות. עם זאת, לאור מרכזיות הסוגיה, הנחה יו"ר ועדת הבחירות את הרשויות המקומיות כי במסגרת אירועים אלו יתודרך מנחה האירוע, תוך פיקוח בזמן אמת על ידו.

תב"כ 13/23 ארבל ואח' נ' עיריית באקה אל גרביה ואח'.

כתיבה ועריכה: עוה"ד עמיחי ויינברגר ועדי סדינסקי לוי.

16 פברואר 2020|