--הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל – נמחקה העתירה נגד הימין החדש והוטלו הוצאות כנגד העותר

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל – נמחקה העתירה נגד הימין החדש והוטלו הוצאות כנגד העותר

בעתירה שהוגשה נגד מפלגת הימין החדש, דרש העותר מיושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופט חנן מלצר להוציא כנגד המפלגה צו המורה על ביצוע גילוי נאות בטענה כי המפלגה הפעילה רשת חשבונות פיקטיביים ברשת הטוויטר, פעולה אשר מהווה תעמולת בחירות אנונימית, אשר הינה אסורה לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה).

המפלגה, אשר יוצגה על ידי עו"ד עמיחי ויינברגר ועו"ד עדי סדינסקי לוי, טענה מנגד כי יש לדחות את העתירה על הסף, בין היתר עקב אי מיצוי הליכים מצד העותר, שימוש פסול בהליכי משפט וחוסר תום לב משווע – העותר עתר כנגד המפלגה מבלי שפנה אליה בפניה מקדימה ולא טרח לנמק את הסיבות לאי הפניה כאמור.

זאת ועוד, טען עו"ד ויינברגר בדיון כי העותר לא הוכיח את הקשר של המפלגה להפעלת רשת החשבונות הפיקטיביים, ובלאו הכי הגישה המפלגה תצהיר המכחיש כל קשר לרשת כאמור.

לאחר דיון בנושא, החליט יו"ר ועדת הבחירות על מחיקת העתירה תוך הטלת הוצאות כנגד העותר  בסך של 5,000 ₪

 

תב"כ 35/21 עו"ד שחר בן מאיר נ' רשימת המועמדים "הימין החדש בראשות שקט ובנט" ואח'.

עריכה וסיכום: עורכי הדין עמיחי ויינברגר, שרי זאנה, עדי סדינסקי לוי וינור ברטנטל.

1 אפריל 2019|