--הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לביטול תוצאות הבחירות ליו"ר ועד מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל – נדחתה עתירה לביטול תוצאות הבחירות ליו"ר ועד מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין

בעתירה שהגישו עו"ד אברהם שינדלר וסיעת יוזמה, בועד מחוז ירושלים, טענו העותרים כי בין המועמד ליו"ר ועד המחוז, אשר אקסלרד, לבין סיעת "אמונה במשפט" שהתמודדה לועד המחוז, התקיים הסכם פוליטי שבמסגרתו, כביכול, הובטח, כך לטענת העותרים, שוחד בחירות לסיעת "אמונה במשפט" בתמורה לתמיכתה ביו"ר ועד מחוז ירושלים, אקסלרד. לטענת העותרים ניתן היה ללמוד אודות קיומו של "הסכם" בשל הודעת וואטס אפ אשר יצאה לפעילי אמונה במשפט, ואשר פירטה תפקידים שונים שיינתנו להם במסגרת ההסכם הקואליציוני.

במסגרת תגובת "אמונה במשפט" באמצעות משרדנו, הוכחש מכל וכל עצם קיום "שוחד בחירות", ובין היתר, אף נטען והוכח כי הודעת  הוואטסאפ הועברה לפעילים רק לאחר ליל הבחירות ועל כן מעולם לא ניתן ולא יכל להינתן "שוחד בחירות" בדמוי תפקידים  בתמורה להצבעה בנטען על ידי העותרים. שנית, גם אילו היה נקבע כי המדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, הרי שעל פי ההלכה הפסוקה והמבחנים שנקבעו בה, גם אם יקבלו את טענות העותרים אין בכך כדי לשנות את תוצאות הבחירות ועל כן אין להתערב תוצאות הבחירות.

ביהמ"ש קיבל את מלוא טענות סיעת "אמונה במשפט" אשר יוצגה על ידי עו"ד עמיחי ויינברגר ועו"ד עדי סדינסקי לוי ממשרדנו וקבע כי העותרים לא הרימו את רף ההוכחה הנדרש, אשר הנו גבוה יותר מהנדרש במשפט אזרחי וכי לא הוכיחו את עצם קיום ההסכם הפוליטי טרם הבחירות. בהתאם לכך, כמו גם בהתאם לפסיקות בית המשפט העליון בתחום פסילת תוצאות בחירות בעבר (ע"א 4071/16 בכר נ' יריב, רע"א 3055/05 פרומר נ' סבג, ע"א 275/10 מורביה נ' שלמה), דחה בית המשפט את טענות העותרים וקבע כי לא הוכח קיומו של ליקוי היורד לשורשו של הליך הבחירות אשר עלול להביא לפסילתן.

בהחלטתו, הדגיש ביהמ"ש, כי חרף טענת העותרים, בעתירות בתחום פסילת תוצאות בחירות, על העותר מוטלת אף החובה להוכיח את ההשפעה האפשרית של הליקוי על תוצאות הבחירות, זאת עקב עקרונות סופיות הבחירות, יציבות השלטון והגשמת רצונם של הבוחרים – ואולם, כאמור, במקרה זה לא הוכח קיומו של ליקוי כאמור.

סוגיה נוספת בה הכריע בית המשפט היא כי בתקנות החלות על הבחירות בלשכת עוה"ד אין הוראה מפורשת המעניקה לועדת הבחירות סמכות לדון בערעורים על תוצאות הבחירות ולפיכך, בהיעדר הוראה אחרת, נתונה סמכות זו לביהמ"ש.

כתבה על הניצחון המשפטי מאתר כלכליסט:

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3767198,00.html

עת"מ 15428-07-19 שינדלר ואח' נ' ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין בישראל ואח'.

עריכה וסיכום: עורכי הדין ינור ברטנטל, עמיחי ויינברגר ועדי סדינסקי לוי.

29 יולי 2019|