--הצלחה גדולה למשרדנו בייצוג רשימות ומועמדים בבחירות המקומיות בהליכים למול משרד מבקר המדינה

הצלחה גדולה למשרדנו בייצוג רשימות ומועמדים בבחירות המקומיות בהליכים למול משרד מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה אשר התפרסם השבוע (26.3.2020), בעניין מימון הבחירות של המועמדים והסיעות השונות שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018,  גילה כי רוב המועמדים והרשימות בבחירות המקומיות  שיוצגו על ידי משרדנו בהליכים למול המבקר – זכו לדו"ח חיובי.

משרדנו ייצג בבחירות כ-20 רשימות ומועמדים בכל רחבי הארץ.

לאחר תהליך ביקורת ארוך במהלכו ייצגו עוה"ד עמיחי ויינברגר ועדי סדינסקי לוי את המועמדים והרשימות מול נציגי מבקר המדינה, קיבלו, כאמור, מרבית המועמדים והרשימות דו"ח חיובי ואת יתרת מימון הבחירות לו היו זכאים.

 

להלן קישור לצפייה בדוחות:

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/656.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

 

29 מרץ 2020|