--הליכים בעניין היטל השבחה לא ישמשו כדרך עוקפת לקבלת פיצויים בגין ירידת ערך עקב תכניות קודמות

הליכים בעניין היטל השבחה לא ישמשו כדרך עוקפת לקבלת פיצויים בגין ירידת ערך עקב תכניות קודמות

בערעור שהוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים על הכרעת ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, נטען על ידי בעלי הזכויות כי יש לקזז מההשבחה את ירידת ערך המקרקעין שנגרמה עקב אישורה של התכנית במצב הקודם ביחס לתכנית הנוכחית. למעשה ביקשו המערערים כי יבוצע תחשיב בשיטת "המדרגות" ובאופן זה תקוזז ירידת הערך במצב הקודם מההשבחה במצב החדש.

בית המשפט דחה את הערעור, תוך הסתמכות על ההלכה שכבר נקבעה בעניין זה על ידי בית המשפט העליון (פרשת בית הכרם), וקבע כי לא ניתן לעשות שימוש בהליכים אלה כדי לעקוף את ההליכים הקבועים בחוק לקבלת פיצוי בגין ירידת ערך, וזאת גם כאשר תביעת הפיצוייים כבר התיישנה.

"שיטת המדרגות" תחול, כך על פי הלכות בית המשפט העליון, רק מקום בו אושרו מספר תכניות משביחות בזו אחר זו.

יש לראות בתכנית הפוגעת כמצב קודם על יסודו תחושב ההשבחה, ללא כל קיזוז מעליית הערך, ההשבחה, במצב החדש.

 

סיכום ועריכה: עוה"ד רויטל אפלבוים, ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר

16 יולי 2019|