--החלטה נוספת של הותמ"ל בוטלה על ידי בית המשפט

החלטה נוספת של הותמ"ל בוטלה על ידי בית המשפט

במסגרת הדיון בתמ"ל/1038, גני אז"ר, החליטה הותמ"ל להוציא מגרש אחד בלבד ממתחם האיחוד והחלוקה המוגדר בתכנית.

אותו מגרש משנה ייעודו במסגרת התכנית מייעוד חקלאי לייעוד ציבורי. כתוצאה מאי הכללתו במתחם האיחוד והחלוקה יוצא כי המגרש למעשה מיועד להפקעה לצרכי ציבור, מבלי שבעלי הזכויות בו זוכים לתמורה כלשהי עבור כך במסגרת התכנית, זאת בניגוד ליתר המגרשים בתחומה.

עתירה שהוגשה על החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב, התקבלה.

בית המשפט קבע שההחלטה בלתי סבירה בעליל, חייב את הותמ"ל לשלב את המגרש במתחם האיחוד והחלוקה, ולתקן את טבלאות האיזון בהתאם, תוך שקבע:

" אין חולק כי מגרש 607 תורם לשימושים הציבוריים הנדרשים לפי התכנית, שכן תוקם בשטחו בריכת מים אשר נועדה לאיגום ולאספקת מים עבור השכונה שתיבנה מכוחה של התכנית ועבור סביבתה הקרובה. המגרש תורם איפוא את שלו לשם הגשמת מטרות התכנית, ואין סיבה שבתמורה לכך הוא לא ייתַרֵם …

לא רק שאני מתקשה לראות את ההגיון התכנוני או כל הגיון אחר המצדיק תוצאה זו, אלא שהיא גם בלתי צודקת בעליל, לא במובן הצדק החלוקתי, ולא במובן הבסיסי של המונח צדק".

עתמ (ת"א) 68644-10-18 מרים חנה נוימן נ' ועדה למתחמים מועדפים לדיור

עריכה וסיכום : עורכי הדין עמיחי ויינברגר, רויטל אפלבוים וינור ברטנטל.

4 מרץ 2019|