--עו"ד ינור ברטנטל שמייצג את המלש"ביות בעתירה לבג"צ מבקש לפתוח את תפקידי הלוחמה ביחידות המובחרות בפני נשים בהתאם לעקרון שוויון ההזדמנויות והחוק – "כאן חדשות" 11/7/20

עו"ד ינור ברטנטל שמייצג את המלש"ביות בעתירה לבג"צ מבקש לפתוח את תפקידי הלוחמה ביחידות המובחרות בפני נשים בהתאם לעקרון שוויון ההזדמנויות והחוק – "כאן חדשות" 11/7/20

לכתבה

19 יולי 2020|