--אין לחייב בהיטל השבחה מקום בו לא הוצא היתר לשימוש חורג

אין לחייב בהיטל השבחה מקום בו לא הוצא היתר לשימוש חורג

סוגיית החיוב בהיטל השבחה בגין שימוש חורג שלא כדין, עולה לא אחת על ידי רשויות מקומיות שונות. העיקרון לפיו "לא יצא חוטא נשכר", מניעה וועדות מקומיות לעיתים לחייב בהיטל השבחה את מי שעושה שימוש חורג ללא היתר.

מקרה שכזה נדון לאחרונה בפני ועדת הערר המחוזית בחיפה, שם חויבו בעלי הזכויות בהיטל השבחה גם למפרע, קרי בגין תקופה שקדמה להוצאת ההיתר לשימוש חורג, במהלכה נעשה שימוש חורג בפועל בנכס.

ועדת הערר קבעה כי חיוב כאמור אינו אפשרי בהיותו מנוגד להוראות החוק הקובעות כי השבחה תיווצר רק עקב מעשה תכנוני כגון מתן היתר לשימוש חורג.

ועדת הערר הוסיפה וקבעה כי אין היא מכירה באישור שימוש חורג למפרע, ובכל מקרה אין זה מתקבל על הדעת כי מימוש הזכויות, בגינו נדרש תשלום היטל השבחה, מקדים את אירוע המס והמועד הקובע.

נציין כי קביעה זו נתמכת אף בעמדת היועץ המשפטי לממשלה כפי שהוגשה בעניין אחר התלוי ועומד כיום בפני בית המשפט לעניינים מנהליים (עת"מ 54024-05-15 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' חברת ש.נ נדל"ן בע"מ ואח')

רוצה לומר – בהיעדרו של מעשה תכנוני, כגון אישור מתן היתר לשימוש חורג – אין השבחה.

 

ערר 8005/0118 איזנברג שלמה ואסתר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה

סיכום ועריכה: עוה"ד רויטל אפלבוים, עמיחי ויינברגר וינור ברטנטל.

5 אוגוסט 2019|