צוות המשרד

שותפים | עורכי דין

עו"ד עמיחי ויינברגר עו"ד ינור ברטנטל שי הולנדר גרוס
גיתית שרמן דיקלה טואשי