צוות המשרד

שותפים | עורכי דין

רון זהבי פרידה וול רפאל פדר
יפתח טיגל עדי סדינסקי - לוי נתן ספירו
לאון אליעזר עדי קליין רותם קרוב