צוות המשרד

שותפים | עורכי דין

עו"ד עמיחי ויינברגר עו"ד ינור ברטנטל שי הולנדר גרוס
גיתית שרמן דיקלה טואשי רון זהבי
פרידה וול רפאל פדר יפתח טיגל
עדי סדינסקי - לוי נתן ספירו לאון אליעזר
עדי קליין רותם קרוב