פרסומים ופסקי דין

האם הסיווג ''מרכולים'' לצרכי ארנונה הולם את רשת סופר פארם?

הוגשו שני ערעורים על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, במסגרתה התקבלה טענת סופר פארם לפיה סיווגה כ"מרכולים כגון סופרמרקט, תנובה סופרסל היפרכל וכד'"  לצרכי ארנונה אינו הולם את השימוש בנכס. הועדה החליטה כי יש לבטל את הסיווג הלא הולם, אולם בחרה להותיר את ההחלטה בעניין הסיווג הנכון להחלטתה של העירייה.

 

הערעור הראשון הוא של סופר פארם, שטוענת כנגד ההחלטה שלא להחליט לגבי הסיווג הנכון ולהשאיר את שיקול הדעת לעירייה, וכי יש לסווגה לצרכי ארנונה בסיווג "עסק מכל סוג שהוא...". הערעור השני הוא של עריית קריית ים, הטוענת כנגד החלטת הועדה לבטל את הסיווג, שכן הסיווג מרכולים הוא המתאים ביותר משום שסופר פארם היא סופרמרקט לכל דבר, נוכח החלוקה למחלקות, המוצרים המגוונים, כמות הסניפים ועוד. כן טוענת גם העירייה כי הועדה שגתה כאשר לא קבעה מה הוא הסיווג הנכון והחזירה את שיקול הדעת לעירייה.

 

נקבע, כי אכן היה על הועדה לסיים מלאכתה ולהכריע בין טענות הצדדים לעניין הסיווג הנכון, אולם בנסיבות העניין על בית המשפט להשלים את ההחלטה. הסיווג "מרכולים" כפי שהוגדר בצו הארנונה של עיריית קרית ים חל על רשתות לשיווק מזון כעיקר, ועל אף העובדה כי סופר פארם מהווה רשת שיווק של בתי עסק גדולים לממכר מגוון מוצרים, אין מדובר במוצרי מזון בסיסיים ואין זהו המאפיין העיקרי שלה, ועל כן היא לא עונה להגדרה בצו הארנונה. בית המשפט משלים את המלאכה וקובע כי הסיווג המתאים ביותר לחיוב הנכס של סופר פארם הינו סיווג "עסקים". ערעורה של העירייה נדחה ושל סופר פארם מתקבל.

 

 

עמ"נ 66235-11-16 סופר פארם בע"מ נ' מנהלת ארנונה של עיריית קרית ים

חזרה