פרסומים ופסקי דין

בהעדר צילום של הבניה וראיות תומכות לא תתקבל טענת ביצוע עברות בנייה ללא היתר

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של בנייה ללא היתר ושימוש בלא היתר.

אשר לביצוע עבירות בנייה ללא היתר – המדינה לא הציגה כל ראייה ממנה ניתן להסיק כי הנאשם ביצע במקום עבודות בנייה ללא היתר. למעשה, עדי התביעה כלל לא העידו בסוגיה זו, ואין בעדותם כל התייחסות לכך. מנגד, טענת הנאשם, לפיה לא ביצע במקום כל עבודות בנייה, לא נסתרה, והיא נותרה עומדת בעינה, אף לאחר שמיעת מכלול הראיות בתיק. משכך, יש לזכות את הנאשם מביצוע עבירת בנייה ללא היתר.

אשר לביצוע עבירת השימוש בלא היתר – המדינה לא הצליחה להוכיח מעבר לספק סביר כי הנאשם השתמש בלא היתר בדירה כמפוצלת. העדר צילום דווקא של המחיצה הנטענת בין היחידות, הסברי הנאשם והתמיהות העולות ממסמכי המאשימה, יש בהם כדי להטיל ספק בטענה, כי הנאשם ביצע עבירה זו, ועל כן יש לזכותו מחמת הספק מביצוע עבירה זו.

תוב' (אשד') 24098-01-14 מדינת ישראל נ' יניב אוזנה 

חזרה