פרסומים ופסקי דין

8 חודשי מאסר בפועל ו-12 על תנאי לדוד אורון שהורשע בעבירות של מרמה והפרת אמונים

אורון הורשע בחודש אוקטובר האחרון ע"פ הודאתו במסגרת עסקת טיעון, בביצוע העבירות המיוחסות לו: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירת דיווח ע"פ חוק ניירות הערך ומרמה והפרת אמונים בתאגיד.

ע"פ האישום הראשון, אורון, אשר היה בעל שליטה ונושא משרה בחברת יעד, הורה למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הכספים לבצע העברה בנקאית של כמיליון שקלים לצורך השקעה, מחשבונה של יעד לחשבון חברת "שירים ושערים", סכום שהועבר אליו לאחר מכן במזומן. בפועל, חברת "שירים ושערים" עסקה במתן שירותי מטבע, המרת מט"ח וניכיון שיקים ולא עסקה בהשקעות פיננסיות. הכסף הוחזר לחברה, בעקבות בירור של רואי חשבון בסמוך לפרסום דו"ח רבעוני, מחשבונה של חברת האחזקות של אורון. בעשותו כן קיבל הנאשם מיעד במרמה מיליון שקלים, וגרם לחברה שלא לדווח לציבור על משיכת הכספים כעסקה עם בעל השליטה כדי להטעות משקיע סביר, הכל בנסיבות מחמירות.

ע"פ האישום השני, ביקש אורון ממנכ"ל החברה להעביר סכום של 115,000 שקלים מחשבונותיה של יעד לבעל עניין בחברה, לו היה חייב באופן אישי מיליונים, עבור תיווך בעסקה שאת התשלום עבורה כבר קיבל בעבר. אורון, אשר ביקש את תמיכתו של בעל העניין בהצבעת האסיפה הכללית של יעד לאישור הלוואה של 5 מיליון לקבוצת האחזקות שלו, הסכים לתנאי זה בניגוד עניינים ובכך נהג בתפקידו כמנהל בפועל ביעד, במרמה ובהפרת אמונים.

בית המשפט גזר על אורון 8 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים וקנס המתחשב במצבו הכלכלי של אורון על סך 5000 שקלים בלבד. על נושא משרה או בעל שליטה או גורם המנווט את פעילותה העסקית של החברה לפעול לקידום האינטרסים שלה, תוך איסור פעולה בניגוד עניינים, איסור פעולה שנוגדת עקרונות של ממשל תאגידי תקין וראוי, איסור העברת כספים מחברה ציבורית לחברה פרטית שבשליטת אותו גורם ואיסור על פעולות תוך הסוואת מטרת הפעילות שלשמה בוצעה העברה. העובדה שאורון החזיר כספים אלה ולחברה הציבורית לא נגרם בסופו של דבר נזק כספי ישיר, אינה מפחיתה ואינה גורעת מחומרת מעשיו, הנמצאים ברף העליון של החומרה של מי שאמון על הפעלת הסמכות בחברה ציבורית, על מי שאמון על מתן הוראות להעברת כספים, על מי שאמון על ניהול ענייניה הכספיים והניהוליים של החברה לטובתה, על מי שאסור לו לפעול בניגוד עניינים, על מי שקיבל לידיו את הסמכות לנהל את ענייניה של החברה הציבורית מכח היותו בעל שליטה בחברה, שחייב לדעת ידוע היטב שהוא חייב לפעול לטובת החברה ובעלי מניותיה, מבלי לנצל את הכח שניתן בידו לקבלת החלטות שמיטיבות עמו דווקא ועלולות לפגוע בחברה ובבעלי המניות, לפגוע בממשל התאגידי התקין, לסטות ולפעול בניגוד להוראות חוק המחייבות אותו.

ת"פ 62657-07-14 מדינת ישראל נ' אורון

ניתן ביום [15.03.2015] בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני כב' השופט  חאלד כבוב

חזרה