פרסומים ופסקי דין

42 חודשי מאסר בפועל ורבע מיליון שקלים לרואה חשבון שעזר ללקוחותיו לחמוק מתשלום מיסים

הנאשם, ברוך מלכה, רואה חשבון ובעליו של משרד לראיית חשבון הורשע בביצוע עבירות של פעולה במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס ובשיבוש ראיות משפט.

בין השנים 2002-2007, שימש מלכה כרו"ח של מספר חברות בשליטתו של יניב בן דוד. על-מנת להקטין את תשלומי המס בהן היו חייבות למנהל מע"מ, החליפו החברות בינן לבין עצמן חשבוניות פיקטיביות, מבלי שעשו או התחייבו לעשות את העסקאות אשר לשמן הוצאו. סך כל החשבוניות הפיקטיביות שקיזזו החברות עמד על 113,134,517?, כולל מע"מ וסכום המס הנובע מהן עמד על 15,812,777?.

בית המשפט קבע, כי נוכח פגיעתה הקשה של עבריינות המס במשק, בכלכלה, במגוון היבטים חברתיים הנוגעים לנטל תשלום המיסים, ואף בשל הקושי הרב שבחשיפתה, יש לנקוט ביד קשה בטיפול בעבירות אלה ולהעניק משקל מיוחד להיבט ההרתעתי של העבריינים, במסגרת שיקולי הענישה ובענייננו, חומרה יתירה. מעבר לפגיעה בערכים המוגנים, הטבועה בביצוע עבירות מס, יש בביצוען על ידי רואה חשבון, כדי לחתור תחת אושיות חברה מתוקנת ולפגוע באופן מהותי באמון לו הינו זוכה מצד הרשויות, כי יפעל כשומר סף, תם לבב ונקי כפיים.

במקרה של מלכה, לא מדובר במעורבות שולית בלבד, או במעידה חד פעמית. מלכה ניתב את כישוריו המקצועיים, לשם הוצאתה מן הכוח אל הפועל, של תכנית עבריינית רחבת היקף, אשר בוצעה בשיטתיות ובמשך שנים ארוכות. כשכל תכליתה הפקת רווחים בסכום עצום, באמצעות התחמקות מתשלום מס ושליחת יד לקופה הציבורית. אין בעובדה כי סכום המס שנגרע מהקופה הציבורית לא שולשל ישירות לכיסו של הנאשם, כדי להפחית ממידת החומרה של מעשיו. זאת ועוד, מלכה היה מעורה בסוד העניינים של התוכנית העבריינית ובחר במודע, להמשיך בביצוע המעשים. בגין כלל העבירות בכתב האישום, גזר בית המשפט על מלכה 42 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של רבע מיליון שקלים

ת"פ 39855-12-09 רשות המיסים, היחידה המשפטית אזור מרכז ותיקים מיוחדים נ' מלכה

ניתן ביום [08.01.2014] בפני כב' השופטת דבורה עטר

חזרה