פרסומים ופסקי דין

''מועמד'' לראשות עירייה - מעשיו טרם מועמדותו לא יבחנו לפי חוקי הבחירות

נאשם מואשם בעבירות של לקיחת שוחד, התנאת שוחד והפרת אמונים, בגין כך שבהיותו מועמד לראשות עירייה, הבטיח לפעילים במערכת הבחירות שפעלו עבורו, שאם יבחר לראשות העירייה ידאג לקבלתם לעבודה בעירייה.

נפסק, כי פעילות של אדם במערכת בחירות לטובת אחד המתמודדים, בידיעתו ובהסכמתו, מהווה טובת הנאה ואף שירות. פעולות של ראש עירייה למען קבלתו של אדם לעבודה בעירייה, תנאי העבודה וקביעת שכרו, קשורות בתפקידו. הבטחה של מועמד למשרה ציבורית רמה למתן עבודה קבועה בשירות הציבורי, תמורת תמיכה או פעילות פוליטית, בשכר שהרף התחתון שלו מובטח, אינה לגיטימית לכשעצמה.

אף שאדם יכול לרוץ לבחירות משך תקופה ארוכה והכל מכירים אותו כמי שמעמיד עצמו לבחירה הדרך ליצירת מועמדות מחייבת לרשות עירייה קבועה בחוק בחוק. מאחר ונדרש אישור רשמי המדובר בעניין של סטטוס ועד שלא תבוצע הסדרה מחייבת של מהלכים גלויים, פורמאליים ופומביים על ידו וע"י אחרים – אין הדין רואה בו מועמד לצורך חוקי הבחירות.

במקרה זה, לאור המועד שבו נעשה המעשה הפורמאלי הנדרש לצורך יצירת סטטוס "מועמד" ביחס לנאשם, המעשים הנטענים כמעשי שוחד, אשר קדמו למועד זה, לא בוצעו על ידו כמועמד לראשות העיר ואינם מקיימים את יסודות עבירות השוחד. גם בהנחה שהנאשם היה מועמד באותה, לא הוכחו יסודות עבירות השוחד.

בעניין שני הפעילים המרכזיים, השירות שהם נתנו לנאשם עונה על הגדרת מתן מתנה ובעבירות השוחד, אך לא הוכח כי התקיימו היסודות הנוספים הנדרשים בעבירות אלה, ולא הוכחה מודעות הנאשם לכל היסודות העובדתיים בעבירות. כן, לא התקיימו יסודות העבירות של מרמה והפרת אמונים: הנאשם היה נתון בניגוד עניינים, אך עוצמתו לא הייתה מהחריפות, משך הפגיעה באינטרס הציבורי היה קצר והופסק ביוזמת הנאשם, מידת הסטייה מהשורה לא הייתה ניכרת, ולכן הייתה מידת הפגיעה וההשפעה של פעולותיו על עובדי המדינה והציבור, מצומצמת, חרף מעמדו הרם.

תפ (חי') 37665-05-14 מדינת ישראל נ' שמעון גפסו

חזרה