פרסומים ופסקי דין

תובעים ייצוגיים בתיק נגד אי. די. בי. שנדחה, נדרשו לשלם הוצאות משפט על-סך 1.2 מיליון שקלים

14 תובעים ייצוגיים, אשר תבעו את חברת א. די. בי אחזקות בע"מ בטענה, כי מכירת מניותיהם נכפתה עליהם ובקשתם נדחתה בהעדר עילה, נדרשו לשאת בעלות הוצאות המומחים ששכרה חברת אי. די. בי בעלות של 1.2 מיליון שקלים.

במסגרת התביעה הייצוגית שהגישו, טענו התובעים הייצוגיים, כי מכירת מניותיהם לחברת אי. די. בי אחזקות בוצעה במסגרת הצעת רכש פגומה ופסולה, תוך תשלום נמוך משווי ערך מניותיהם. בתביעתם ביקשו לבטל את הצעת הרכש ותוצאותיה ולחלופין לקבוע את השווי ההוגן לביצוע הצעת הרכש על-פי 82 שקלים למניה. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה בהעדר עילת תביעה.

לאחר שהתקבל פסק הדין, הגישה חברת אי. די. בי בקשה לחיוב הוצאות משפט בסך כולל של כ-1.3 מיליון שקלים הכוללים כ-1.2 מיליון שקלים שכר עבור שכרם של שני המומחים פרופ' חיים בן שחר ופרופ' אשר בלס, שכר טרחה למשרד רואה החשבון והוצאות כלליות. 14 התובעים הייצוגיים שהפסידו, טענו כי אי. די. בי ניפחה את הוצאותיה הנטענות בחוסר תום לב ודרשה הוצאות שכר טרחה מופרכות ובלתי סבירות וביקשו לעכב את מתן ההחלטה בבקשה, עד לאחר הכרעתו של בית המשפט העליון בערעורם.

בית המשפט קיבל את הבקשה בחלקה ואישר את הבקשה לתשלום שכר המומחים פרופ' חיים בן שחר ופרופ' אשר בלס, על סך 1.2 מיליון שקלים. התקנות מאפשרות באופן מפורש "שכר רופאים ומומחים אחרים", כהוצאות משפט. לאור אימוץ חוות דעתם של המומחים שהציגה אי. די. בי במסגרת התביעה הייצוגית על-ידי בית המשפט בפסק דינו, ברורה חשיבות חוות הדעת להליך ולתוצאותיו. החשבוניות שצירפה אי. די בי הן על שמה ועל-פניהן מתעדות תשלומים בזיקה להליך המשפטי המדובר.

בית המשפט דחה את הבקשה לתשלום עבור משרד רואה החשבון, כיוון שלא ניתן היה לקשר את החשבוניות שהוצגו באופן מובהק לתיק הנוכחי.

ת"צ 1543-09 יעל כבירי שמיע ואח' נ' אי.די.בי. חב' לפיתוח בע"מ

ניתנה ביום [02.03.2015] בבית המשפט המחוזי בפני כב' השופטת שלומית יעקובוביץ

חזרה