פרסומים ופסקי דין

רשות לא תשלם לבר רשות במקרקעין פיצוי נוסף מעבר למקרקעין והתשתיות החלופיים שהועמדו לרשותו עקב הריסה ופינוי

התובע הגיש כנגד עיריית טבריה תביעה כספית לפיצוי בגין נזקים שלטענתו נגרמו לו כתוצאה מהריסה ופינוי של תחנת מוניות. התובע, שהינו בעל מונית שעבד באותה תחנת מוניות, טוען לזכויות של בר רשות במקרקעין עליהם הייתה ממוקמת התחנה. 

התביעה נדחתה היות ונפסקה בעבר אבחנה בין רישיון שניתן בתמורה, לבין רישיון שניתן ללא תמורה, כאשר האחרון ניתן לביטול בכל עת, למעט מקרים חריגים.

התובע לא הרים את הנטל להוכיח את היותו בר רשות במקרקעין עליהם הייתה ממוקמת תחנת המוניות בטרם הריסתה ופינויה. לכל היותר הוכח כי התובע היה אחד מנהגי המוניות שפעלו בתחנה בטרם פינויה מן המקרקעין והעתקתה למקום חלופי.

אף אם היה התובע מבסס בראיות את טענתו כי הוא היה בעל זכויות בתחנת המוניות שהופעלה במקרקעין, הרי שהוא לא הוכיח טענתו כי הוא היה בעל הזכויות היחיד בתחנה ובעל סמכות ההחלטה. משהקצתה העירייה לנהגי תחנת המוניות מיקום חלופי לקיום התחנה ואף העמידה לרשותם דוכן ותשתיות, אין מקום לפסיקת כל פיצוי נוסף.

תא (טב') 17992-04-12 אלבז נ' עיריית טבריה

חזרה