פרסומים ופסקי דין

רשות אינה יכולה להימנע ממתן החלטה בנוגע להארכת מועד לביצוע צו הריסה מחד ולהתנגד להארכת המועד לביצועו מאידך

בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה.

לכאורה המשיבה לא היתה רשאית ליתן "החלטה שלא להחליט" בבקשה שהגישו המבקשים לעניין היתר הבנייה. המשיבה לא פעלה בהתאם לסמכותה ובכך הפרה או שיבשה לחלוטין את אינטרס הציפייה של המבקשים, אשר מבחינתם פעלו ככל הניתן והנדרש כדי להביא את בקשתם למתן היתר לידי החלטה.

המשיבה יצרה במו ידיה מצב דברים יוצא דופן בחריגותו במובן זה שהמשיבה בכובעה הראשון נמנעה מליתן החלטה עניינית בבקשתם של המבקשים תוך הפרת חובתה לעשות כן, בעוד שבכובעה השני, כרשות אוכפת היא מתנגדת להארכת המועד לביצוע צו ההריסה ולמעשה מבקשת כי חלק מביתם של המבקשים יהרס לאלתר.

בנסיבות אלה, קיים טעם להאריך את המועד לביצוע צו ההריסה, שכן שורת הצדק איזון האינטרסים בין בעלי הדין מחייבים להמתין למצער להחלטותיה של וועדת הערר בעניין הבקשה להארכת המועד וכן בעניין הערר שהוגש על ידי המבקשים על החלטת משיבה. אשר על כן, יש להורות על עיכוב ביצוע ביצוע צו ההריסה והתאמת הבנייה.

תוב (ר"ג) 56091-08-14 אילן זחצר נ' הועדה המקומית לתוכנון ובניה רמת גן

חזרה