פרסומים ופסקי דין

עליון: נמחקת עתירת עיריית רמת גן כנגד תיקון תכנית תמ''א 38

העירייה והועדה המקומית הגישו עתירה כנגד החלטות לאשר תיקון לתכנית תמ"א 38, כשלטענתן, התיקון הגדיל את תוספת זכויות הבניה שניתן לאשר מכוח תמ"א 38, אולם נמנע מלהחריג תוספת זו מתחולת הפטור הסטטוטורי מתשלום היטל השבחה.

העותרות טענו, כי התיקון נעשה ללא בחינה כלכלית של הרשות, בנוגע לשאלה אם אמנם קיים צורך ביצירת תמריצים לשפץ בתים הזקוקים לחיזוק, ולשאלה אם לרשות ישנן תשתיות מספיקות לקלוט תוספות בניה אלו, ואם יש ביכולתה לממן את התשתיות הנדרשות עבורן. הן ביקשו לבטל את ההחלטות האמורות, אלא אם ייקבעו הוראות לכך בחוק, וכן ביקשו להצהיר כי הפטור מהיטל ההשבחה לא חל על זכויות בניה שנוספו בתיקון האמור.

כחודשיים לאחר הגשת העתירה, ולאחר שנשמעה עמדת השלטון המקומי בסוגיה, אושר בכנסת תיקון לחוק התכנון והבניה, במסגרתו הוחלט על צמצום הפטור למחצית, תוך מתן סמכות לרשות לפטור יותר מכך. המשמעות היא כי בין הגשת העתירה לתגובת המשיבות השתנה המצב החוקי. העותרות החליטו בכל זאת לעמוד על עתירתן, כשלטענתן היא לא כוונה נגד התיקון ביחס לפטור מהיטל ההשבחה, אלא בכל הנוגע לחישוב זכויות הבניה מכוח תמ"א 38.

נקבע, כי אין לקבל את ניסיונן של העותרות לשנות בדיעבד את נושא עתירתן, שכן עיון בעתירה מעלה באופן ברור כי העותרות כיוונו לנושא הפטור מהיטל השבחה, ולא זו אף זו, הרי שהסעדים שהתבקשו עוסקים כולם בביטול הפטור. בית המשפט מוחק את העתירה.

בג"ץ 685/17 עיריית רמת גן נ' ממשלת ישראל

 

חזרה