פרסומים ופסקי דין

עירייה אשר לא פעלה בשקידה סבירה וראויה כדי להגן על רכב שגררה תחויב בפיצוי לבעל רכב

תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובע עקב גניבת רכבו, לאחר שחנה כחוק בעיר בת ים, ונגרר על ידי הנתבעת לחניון קולוני ביץ', אגב חגיגות יום העצמאות.

מצופה היה מהעירייה, שהינה רשות מקומית רמת דרג, כי תנקוט באמצעים סבירים כדי להבטיח כי רכוש הפרט שהופקע על ידה, למען קיום צורך ציבורי חשוב (קיום חגיגות יום העצמאות בבטחה ותוך שמירה על הסדר הציבורי), אכן יושב לבעליו. כזאת לא עשתה הנתבעת במקרה דנן, עת בחרה לגרור את הרכבים לחניון ציבורי הפתוח לכולם ללא כל ביטוח, ובלא שווידאה עובר לפעולת הגרירה ואף לאחריה, כי בעלי הרכוש מודעים להפקעה ולתוצאותיה.  

העירייה לא פעלה בשקידה סבירה וראויה כדי להגן על קניינו של התובע זמן שהחליטה להפקיעו, וזאת ללא קשר לסיבת ההפקעה. אילו הייתה העירייה דואגת להצבת שמירה נאותה בחניון או להצבת הרכב בחניון סגור ומבוטח, או ליידע את התובע מראש, כי האחריות לשלמות רכבו ותקינתו, החל ממועד שיקבע עוברת עליו, יכלתה למנוע את הנזק שנגרם לתובע 1 (בדמות גניבת רכבו), וזאת באמצעים פשוטים.

התובע לא חף מאחריות לקרות אירוע גניבת רכבו. מן הראיות עולה כי התובע הגיע לחניון קולוני ביץ' לפחות חמישה ימים לאחר מועד גרירת הרכב, משום שלדבריו נסע לחופשה בסוף השבוע.

כאשר ראה התובע את רכבו והבחין כי מדובר בחניון פרוץ וללא שמירה החליט, באופן מודע ומושכל, להשאיר את הרכב בחניון במשך יום או יומיים, ולהתרכז בעבודתו בשיווק תבלינים. להתנהגותו זו של התובע תרומה משמעותית להתממשות הסיכון של גניבת הרכב.

אשר על כן, יש לקבוע כי העירייה והתובע אחראים במשותף לגניבת הרכב בחניון קולוני ביץ', כאשר החלוקה הפנימית בין השניים היא שווה (50% -50%).

תק (ת"א) 1191-03-14 בינמין רובין נ' עיריית בת ים

חזרה