פרסומים ופסקי דין

נטל ההוכחה חל על העירייה מקום בו היא מבקשת להטיל חיובי ארנונה על האזרח באופן רטרואקטיבי

התובעת הגישה כנגד הנתבע תביעה כספית, בגין חובות ארנונה נטענים, אשר הצטברו בין השנים 2012-2007, ביחס לשני נכסים ביהוד שבבעלות הנתבע.

עירייה הוגש הסכם שכירות, המהווה "הודעה" לפי דרישות פקודת העיריות אשר בהתאם להוראותיה מרגע הגשת ההודעה הנתבע אינו חייב בשיעורי ארנונה נוספים.

מקום שבו העירייה מבקשת להטיל חיובי ארנונה על הנתבע באופן רטרואקטיבי, למרות קבלת הודעה בזמן אמת לפי דרישת פקודת העיריות, עליה הנטל להוכיח את חבותו. כך או כך, הוכח, כי הנתבע לא היה המחזיק בפועל.

תאק (כס) 35929-10-12 עיריית נווה מונסון נ' יצחק דיין

חזרה