פרסומים ופסקי דין

נדחתה תביעתו של יזם, שתבע את כספי הפיתוח שהשקיע בפרויקט יוקרתי ''בכפייה''

סכסוך משפטי, אשר מגיע לפתחו של בית המשפט בפעם השלישית ועוסק בתביעתה של חברת רמת נילי בע"מ להשבת סכומי הפיתוח, אשר לטענתה השקיעה בכפייה, בפרוייקט אותו הקימה. 

החברה, רכשה ב-1995 מקרקעין בזיכרון יעקב לבניית פרויקט דירות יוקרתי והגישה לוועדה לתכנון ובנייה בקשה לשינוי התב"ע. התב"ע אושרה ע"י הוועדה ובהחלטתה נקבע, כי התוכנית תופקד לאחר "חתימת מועצה מקומית זיכרון יעקב". במהלך הזמן שחלף בין הגשת הבקשה לפרסומה למתן תוקף בשנת 1998, ניהלה החברה מו"מ עם המועצה, שבסופו נחתם הסכם במסגרתו קיבלה החברה על עצמה, לבצע עבודות פיתוח שונות בשטחים הציבוריים בפרוייקט ולשאת בהוצאות שונות. בשנת 2004, כשבע שנים לאחר שהפרויקט נבנה, הגישה החברה תביעה כנגד המועצה והוועדה המקומית, בטענה שהסכם הפיתוח עליו חתמה אינו חוקי והוא נחתם בכפייה ובעושק ולכן היא זכאית להשבת הסכומים שהשקיעה. התביעה נדחתה פעמיים בשל התיישנות ובפסק דין משלים, סביבו נסב הערעור הנוכחי, דחה ביהמ"ש המחוזי את טענות הכפייה והעושק וקבע, כי אפילו אם עמדו לחברה העילות הללו, ביטול הסכם הפיתוח היה צריך היה להיעשות תוך זמן סביר ולא עם הגשת התביעה.

בית הדין דחה את הערעור וקבע, כי הסכם הפיתוח נחתם מתוך שיקול כלכלי מובהק של החברה, שרצתה בשינוי התב"ע במהירות האפשרית על-מנת לאפשר בניית שכונת קוטג'ים יוקרתית. המועצה המקומית הבהירה כי אילולא הסכם הפיתוח לא היה בדעתה לפתח את השטח בו הוקם הפרוייקט ולחברה היה ברור, כי אם ברצונה לבנות בהקדם בשטח שרכשה, עליה להשתתף במימון עלויות הפיתוח. החברה קיבלה החלטה מושכלת להיענות לתנאי המועצה, כך שהיה מפגש רצונות ואינטרסים של שני הצדדים, על הדבש ועל העוקץ מבחינתה. הפסיקה אינה רואה בעין יפה העלאת טענות כפיה ועושק לאחר שהצד שמבקש את ביטול החוזה מיצה את טובות ההנאה שצמחו לו מהחוזה. המערערת ניהלה מו"מ ממושך עם המועצה, הוחלפו מספר טיוטות, נתקבלו דרישות ותיקונים, כך שלא ניתן לומר כי חופש הפעולה של החברה נפגע, בשל לחץ שהופעל כלפיה. המערערת לוותה כל העת על ידי יעוץ משפטי, שקלה את שיקוליה העסקיים וחששה לסרב לדרישת המועצה שמא תתעכב תכנית הבניה שלה. בנוסף, המערערת לא מיצתה הליכים מול הועדה המקומית, לא הגישה ערר על החלטת הועדה המקומית ולא הגישה עתירה מינהלית כנגד החלטות המועצה המקומית.

לעניין העושק, החברה לא הוכיחה כי תנאי החוזה היו גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל, שלא לדבר על היסוד של חולשה או חוסר ניסיון, שקשה עד מאוד ליחסם למערערת כיזמית נדל"ן שהייתה מלווה ביעוץ משפטי צמוד.

ע"א 974/13 רמת נילי בע"מ נ' מועצה מקומית זיכרון יעקב

ניתן ביום [02.04.2015] בבית המשפט העליון 

חזרה