פרסומים ופסקי דין

נדחתה בקשתה של חברת הבנייה תורג'מן למנוע מחברת לנוקס השקעות לחלט ערבות בנקאית שניתנה לה

חברת הבנייה תורג'מן, הגישה לבית המשפט בקשה לצו זמני, אשר ימנע מחברת לנוקס השקעות לחלט ערבות בנקאית שניתנה לה במסגרת יחסים עסקיים ביניהן.

חברת לנוקס השקעות, היזמת בפרוייקט בנייה למגורים בפינת הרחובות נחמני ואחד-העם בת"א, התקשרה עם חברת תורג'מן לביצוע הפרוייקט. במהלך העבודות, התעוררו בין שתי החברות חילוקי דעות, אשר הסתיימו בסילוקה של חברת תורג'מן והעסקתו של קבלן אחר לשם סיום הפרוייקט.

חברת תורג'מן, הגישה לבית המשפט תביעה כנגד חברת לנוקס ובעלי מניותיה ומנהליה, בטענה כי סולקה מהפרוייקט שלא כדין. לטענתה, לנוקס הפרה את ההסכם ביניהם, רימתה אותה ולא שילמה לה תשלומים המגיעים לה עבור עבודתה. לטענת תורג'מן, הנתבעים חייבים לשלם לה סכום הקרוב ל-22 מיליון שקלים, אך "לצרכי אגרה" היא העמידה את תביעתה על סך 9 מיליון שקלים. עוד עותרת חברת תורג'מן לשורה של צווים הצהרתיים נלווים, ובכלל זה לצו שיצהיר, כי דרישת לנוקס לחילוט הערבות הבנקאית, נשוא בקשה זו, נעשתה שלא כדין.

חברת לנוקס, טרם הגישה את כתב הגנתה לתביעה בכללה, אולם בכל הקשור לצו חילוט הערבות הבנקאית טענה, כי הערבות הינה ערבות בנקאית אוטונומית, שאיננה קשורה לעסקת היסוד ולסכסוכים שפרצו בקשר אליה. לנוקס פירטה בתגובתה שורה ארוכה של כשלים, תקלות ונזקים בפרוייקט, שחברת תורג'מן אחראית להם, העולים לטענתה על הנזקים הנתבעים על ידיה.

בית המשפט דחה את הבקשה לצו מניעה זמני וקבע, כי הסיכויים שדרישתה של חברת תורג'מן למנוע מלנוקס לממש את הערבות תתקבל קלושים, גם אם יוכח כי היא הפרה את ההסכם ביניהן, או לא שילמה לה את הסכומים המגיעים לה. לב לבה ונשמת אפה של הערבות הבנקאית היא האוטונומיות שלה, היותה חוב עצמאי, נפרד ובלתי תלוי בעסקת היסודעצמאות זו מתאפיינת בהבטחת זכותו של המוטב לתשלום מהבנק במידה ויתקיימו תנאי הערבות ואפילו אם לצד השני לעסקת היסוד קיימות טענות במסגרת היחסים החוזיים שביניהם. הפסיקה הכירה בשני חריגים עיקריים לכלל: חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות. אין מקום להתייחס לטענות הצדדים, כיוון שהן קשורות לעסקת היסוד. העובדה שתורג'מן בחרה בכתביה לכנות את חילוקי הדעות הללו בכינוי "תרמית" או בכינויים הדומים לכך אין בהם כדי להחיל עליהם את החריגים, שכן התרמית הנטענת, קשורה לעסקת היסוד.

ת"א 16564-10-14 תורגמן- חברה לבנין בעמ נ' לנוקס השקעות בע"מ

ניתן ביום [22.01.2015] בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו בפני השופט יונה אטדגי

 
חזרה